Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
Ganzen en beleid
Bescherming van ganzen

In het midden van de vorige eeuw was het met veel ganzensoorten droevig gesteld, zowel in Europa, Azie als Noord-Amerika. De aantallen bereikten vrijwel overal een dieptepunt in de karen vijftig en zestig. Van de Brandgans bijvoorbeeld kwamen er in 1950 nog maar...

Lees meer...
 
Opvanggebieden

Om de toenemende schade door ganzen en smienten binnen de perken te houden is door het ministerie van Landbouw, Natuur enVoedselkwaliteit (LNV) nieuw beleid ontwikkeld. Hiervoor is overleg gevoerd tussen vertegenwoordigers van LNV, het Interprovinciaal Overleg (IPO)...

Lees meer...
 
Schade aan landbouwgewassen

Nederland is binnen West-Europa een zeer belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen. De ganzen foerageren vooral op gras, maar ook wel op wintergraan, bieten en andere landbouwgewassen. Boeren kunnen dus veel schade door ganzen ondervinden, wanneer...

Lees meer...
 
naar boven

Inloggen

Agenda