Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder PDF Afdrukken E-mail

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland. De Brandgans broedt al sinds enige jaren in het gebied, en de aantallen broedparen en het broedsucces worden elk jaar bijgehouden. In 2009 was het broedsucces laag, en in juli waren 37 ruiende vogels, ouders plus jongen, aanwezig. Tijdens de geslaagde vangst werden 33 van de 37 vogels gevangen en voorzien van kleurringen. De gekleurringde vogels dragen allemaal een donkergroene ring (met witte inscriptie) aan de linkerpoot, en een limekleurige ring (met zwarte inscriptie) aan de rechter. Deze kleuren worden met de Letters G en L aangeduid.

Image
De geringde brandganzen krijgen weer hun vrijheid terug in de jan Durkspolder

Het vangen en ringen vond plaats op verzoek van It Fryske Gea. Sietske Rintjema van de afdeling natuurkwaliteit: "We hopen er achter te komen waar de vogels zich buiten de broedtijd ophouden. Tot nu toe was dat een raadsel. De vogels vertrekken na de rui in augustus om pas het voorjaar daarop terug te keren. We willen graag weten of deze vogels voor landbouwvraat in de buurt zorgen of niet". De eerste vogels kunnen inmiddels weer vliegen, maar tot nu toe zijn er nog geen waarnemingen buiten de Jan Durks polder gedaan. Kijk uit naar de Brandganzen van de Jan Durkspolder en ontdek hun geheim! Behalve dat de omzwervingen van de vogels in kaart kunnen worden gebracht bieden de kleurringen ook als groot voordeel dat nu de lotgevallen van individuele vogels in de kleine populatie gevolgd kunnen worden en we er achter kunnen komen hoe groot het broedsucces en de overleving zijn, en of er immigratie en emigratie plaats vindt.

Image
Henk van der Jeugd ringt een brandgans terwijl Sietske Rintjema van IFG de gegevens notuleert

tamme oervader?
Een van de gevangen vogels, een volwassen mannetje, bleek een zeer versleten, bruine plastic ring te dragen. Daarmee verried de vogel zijn tamme herkomst. Jan Kramer wist na enig poetswerk en met behulp van een sterke loep de inscriptie te achterhalen. De vogel bleek geboren in 2000, maar ondanks alle medewerking van de belangenvereniging voor liefhebbers van parkvogels en sierwatervogels Aviornis was de exacte herkomst niet te traceren. De eerste broedende brandganzen zijn in 2000 in de Jan Durkspolder vastgesteld. Onze vogel was toen nog te jong en kan dus niet de aanstichter van de populatie zijn, maar kan wel op zijn vroegst al in 2002 de populatie zijn komen versterken. Enig tam bloed zit er dus zeker in.

 
< Vorige   Volgende >
naar boven

Inloggen

Agenda