Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
Links PDF Afdrukken E-mail

Via het internet is veel informatie te vinden over allerlei ringprojecten aan vogels. We geven hier een kleine bloemlezing met links naar de betreffende sites.

In de eerste plaats is informatie over allerlei kleurring-projecten aan verschillende vogelsoorten te vinden via de site van de Belg Dirk Raes: www.cr-birding.be. Naast gegevens over kleuren en codes is hier ook vaak een mailadres van de ringer/contactpersoon te vinden en voor veel projecten is er ook een link naar een website met meer informatie en achtergronden over het betreffende project en meestal ook met kaartbeelden van terugmeldingen.

Een belangrijke site voor mensen die ganzen aflezen is: www.geese.nl. Hier kan men waarnemingen van Rietganzen, Kolganzen, Rotganzen en Brandganzen kwijt.

Meer interessante zaken over het ringonderzoek aan Grauwe Ganzen in Scandinavië is te vinden op de site van Leif Nilsson van de universiteit van Lund: www.biol.lu.se. Het onderzoek hier loopt al sinds halverwege de jaren 80 van de afgelopen eeuw en er zijn veel interessante waarnemingen gedaan.

Over het halsbanden van Kolganzen is een Duitse site van Helmut Kruckenberg van de universiteit van Osnabruck. Hier zijn naast gegevens over het ringen met halsbanden ook informatie over vogels met satelietzenders en het wel en wee van het onderzoek te vinden: www.blessgans.de

Over het onderzoek aan Rotganzen is via de site van VARA's Vroege Vogels informatie te vinden http://vroegevogels.vara.nl/portal?   Hierbij gaat het vooral over de bevindingen van onderzoeker Bart Ebbinge van Alterra in het barre noorden van Siberië.

Een soort waarover ook een en ander te vinden is op het internet is de Kleine Rietgans. Onderzoekers van het Deense onderzoeksinstituut NERI hebben op de plekken: www2.dmu.dk en http://www2.dmu.dk/1_viden/.  Naast gegevens over vogels met satelietzenders informatie over alle geringde vogels beschikbaar gesteld.

Lokaal onderzoek aan Grauwe Ganzen in Zeeuws-Vlaanderen wordt kort uiteengezet op: www.steltkluut.nl.

Een Duitse side met informatie over ringonderzoek aan uitgezette en/of ontsnapte ganzensoorten in Duitsland door Susanne Homma & Olaf Geiter: de.geocities.com/ringgans geeft infomatie over de vele soorten die in Duitsland geringd zijn en de kleur- en codecombinaties die gebruikt worden.

  naar boven

Inloggen

Agenda