Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
De beste ganzen gebieden PDF Afdrukken E-mail
Ganzen beleven
Ganzengebieden
Grauwe Ganzen, Ooijpolder (Peter Eekelder)

Tegenwoordig overwinteren er zo’n 1,5 miljoen ganzen in Nederland. Ze zijn te vinden in grote groepen –soms wel meer dan tienduizend bij elkaar- in noord, west en zuidwest Nederland. Daar waar uitgestrekte graslandgebieden grenzen aan water voelen ganzen zicht het meeste thuis. Het is daarom niet verwonderlijk dat Fryslân ganzenprovincie nummer één is in Nederland, met bijna één miljoen wilde ganzen! De ongekende concentraties ganzen rond Anjum en Oostmahorn, in Zuidwest Fryslân en langs de Friese waddenkust zijn elke winter weer goed voor een schouwspel dat zijn weerga in Nederland niet kent. Maar ook elders, bijvoorbeeld in Zeeland en Zuid-Holland, langs de grote rivieren en langs de waddenzeekust van Groningen, kunnen we grote concentraties ganzen aantreffen.

De beste ganzengebieden in Nederland
De beste ganzengebieden in Nederland

De beste ganzengebieden op een rij:

Ganzenopvanggebieden de Guozzekrite en Kollumer Grien


Waar
: in de gemeente Dongeradeel in noordoost Fryslan, rond de dorpen Anjum en Oostmahorn, aan de oostkant van het Lauwersmeer   Provincie: Fryslan   Grootte: 6.600 ha

Belangrijkste soorten:
Kolgans    6.800
Dwerggans    50
Grauwe gans    3.200
Brandgans    23.600

Korte beschrijving: Dit oudste ganzenopvangebied in Nederland bestaat uit uitgestrekte graslanden tegen de flank van het Lauwersmeer, in Noordoost-Fryslan. De agrarische natuurvereniging “De Guozzekrite” heeft de ganzen omarmd en waarborgt de rust in het gebied. Ook heeft ze een aantal informatiepanelen geplaatst. Rust en ruimte zijn hier de steekwoorden. Het gebied wordt doorsneden door enkele grotere wegen en een netwerk van zeer smalle, rustige landweggetjes. Er is voldoende gelegenheid langs de weg te stoppen om de ganzen vanuit de auto van dichtbij gade te slaan. Overal op de graslanden kunnen vanaf eind september tot in april groepen Kolganzen en Brandganzen woden gezien. Extra attractie vormen de Dwergganzen die in oktober en maart het gebied rond Tibma aandoen. Naast ganzen vallen de grote aantallen Goudplevieren en Smienten op. Bovendien is het een zeer goed weidevogelgebied. In het centrum van het gebied ligt de markante eendekooi, beheerd door Natuurmonumenten. De dorpjes in en rond het gebied – Anjum, Oostmahorn, Tibma, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Paessens en Moddergat, zijn pittoresk en fraai behouden en zeker een bezoek waard.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Bandpolder

Waar
: Ten westen van Lauwersoog, ingeklemd tussen waddenzeedijk en de N340 (Dokkum – Lauwersoog)   Provincie: Fryslan   Grootte: 200 hectare

Belangrijkste soorten
:
Brandgans    5.000
Rotgans    250

Korte beschrijving
: Dit driehoekigge gebied tussen waddenzeedijk en de N340 is een eldorado voor vogels. Vooral in oktober treffen we er zeer grote groepen Brandganzen aan, en ook Rotganzen zijn er regelmatig te bekijken. Bij hoog water zit het gebied tjokvol steltlopers die van de achter de zeedijk gelegen wadplaten worden verdreven. Vele soorten eenden zijn te zien in en rond de brede watergangen en in het voorjaar huizen er veel weidevogels. Let op de baltsende Kemphanen! Lepelaars zijn zeer regelmatige gasten in het gebied, en vrijwel altijd zit er een aantal exemplaren met kleurringen tussen – waar zouden ze vandaan komen?
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ganzenopvanggebied Wunseradiel Zuid


Waar
: Langs de Friese IJsselmeerkust tussen de afsluitdijk, Bolsward en Workum   Provincie: Fryslan   Grootte: 5.000 hectare

Belangrijkste soorten
:
Kleine rietgans    2.400
Kolgans    27.000
Grauwe gans    3.700
Brandgans    40.000

Korte beschrijving
: Dit uitgestrekte open graslandgebied strekt zich langs de IJsselmeerkust uit vanaf de afsluitdijk naar het zuiden. ook de buitendijks gelegen Workumerwaard, ook wel Polder Geele Strand genoemd, maakt er deel van uit. Ganzen zijn hier zeer talrijk, met name Kol- en Brandganzen. Verken het gebied via de smalle, bochtige wegen met de auto of op de fiets. Naast de ganzen ziet u er grote groepen Kievitten en Goudplevieren, en in het voorjaar trekken de Kemphanen hier in grote getale door. Bovendien is het een van de beste broedgebieden van de Grutto. Naast de vogels bieden de dorpjes Workum, Makkum, Piaam, en Ferwoude fraaie oude huisjes en leuke winkeltjes.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ganzenopvanggebied De Zuidwesthoek

Waar
: Tussen Bolsward en Staveren   Provincie: Fryslan   Grootte: 7.200 hectare

Belangrijkste soorten
:
Kleine Rietgans    24.000
Kolgans    71.500
Grauwe Gans    1.300
Brandgans    72.400

Korte beschrijving
: Oudegaaster Brekken, Fluessen en Morra: namen van meren die herinneren aan de Elfstedentocht. Maar de Zuidwesthoek is ook ganzengebied. Dit is het gebied om de Kleine Rietgans te zien. Ze zijn hier al vanaf eind september te bewonderen. Wist u dat de Oudegaaster Brekken een van de belangrijkse slaapplaatsen is voor Kleine Riet- (en andere) ganzen? Op grond daarvan is dit meer aangewezen als speciale beschermingszone onder de Europese Vogelrichtlijn. In december trekken de Kleine Rietganzen verder, richting Vlaanderen, maar in de loop van januari zijn er opnieuw grote aantallen Kleine Rietganzen te zien. Kolganzen en Brandganzen zijn er altijd volop in dit grote gebied. Heeg, Gaastmeer en Oudega zijn zomers belangrijke zeilsportcentra, maar ook 's winters kunt u hier heerlijk uitblazen achter een kop warme chocolademelk.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ganzenopvanggebied Bosk en Griede

Waar
: Tussen Staveren en Lemmer   Provincie: Fryslan   Grootte: 3.400 hectare

Belangrijkste soorten
:
Kleine Rietgans    2.200
Kolgans    18.000
Grauwe Gans    1.300
Brandgans    16.000

Korte beschrijving
: Verspreid in Gaasterland liggen graslanden waar we veel ganzen tegenkomen. Verder is Gaasterland een vreemde eend in de Friese bijt: lichtglooiend, oude bossen, en natuurlijk de befaamde kliffen bij Oudemirdum geven het landschap een heel eigen, bijzonder karakter.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Schiermonnikoog

Waar
: Meest oostelijke bewoonde waddeneiland   Provincie: Fryslan   Grootte: polder 300 ha, kwelder circa 2.000 hectare

Belangrijkste soorten
:
Brandgans    13.000
Rotgans    3.000

Korte beschrijving
: Behoeft Schiermonnikoog –het mooiste plekje van Nederland in 2006- nog een beschrijving? Een van de attracties tijdens het winterhalfjaar zijn de enorme groepen Brand- en Rotganzen in de polder. De hele polder is al jaren ganzenopvangebied en de vogels zijn volledig gewend aan mensen. U kunt lopend en fietsend uitstekend van de dieren genieten. Opvallend is het grote aantal Brandganzen met kleurringen, afkomstig van de Zweedse populatie. Omdat de Brandganzen hier zo tam zijn zijn de ringen soms met het blote oog af te lezen! In het voorjaar vinden we de ganzen ook op de begraasde kwelders aan de oostkant van de polder. Zeker niet missen: Het massaal opvliegen van de vogels in de avondschemering wanneer ze besluiten naar de slaapplaats op de kwelder te gaan. Het plotseling aanzwellende geluid uit de duizenden ganzenkeeltjes en de grote zwerm vogels die afsteekt tegen de ondergaande zon is beslist bijzonder!
--------------------------------------------------------------------------------------------

Lauwersmeer


Waar
: Op de grens van Groningen en Fryslan, tussen Zoutkamp en Lauwersoog   Provincie: Groningen   Grootte: 400 hectare (ganzenopvanggebied)

Belangrijkste soorten
:
Grauwe Gans    1.500
Brandgans    2.600

Korte beschrijving
: Uitgestrekte rietmoerassen, plassen, slikjes, graslanden: de Lauwersmeer is een veelzijdig en dynamisch gebied. Vroeger had de zee vrij spel in dit gebied. Het was een open verbinding met de Waddenzee. Uit angst voor overstromingen werd in 1969 de afsluitdijk gebouwd. De natuur ontwikkelde zich nadien van een zout kweldergebied tot een wijds zoetwatergebied met rietvelden, bossen en grote wateroppervlakken. Een prachtig natuurgebied om in te wandelen, fietsen, varen, zwemmen en natuurlijk te genieten van de vele vogels. In het Nationaal Park Lauwersmeer streeft naar optimale natuurbescherming én naar zoveel mogelijk natuurgenieten.

Op veel plaatsen zijn uitzichtpunten en vogelkijkvoorzieningen gemaakt. U kunt er – bijvoorbeeld goed verstopt achter een scherm of in een hut – vogels in hun gewone doen en laten observeren. F
oeragerende lepelaars bij het Jaap Deensgat? Zwevende kiekendieven boven de Kollumerwaard, Grazende Brandganzen bij het Oude Robbengat of ‘vechtende’ (baltsende) kemphanen in de Ezumakeeg.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Dollard kwelders en polders


Waar
: Tegen de Duitse grens in het oosten van Groningen   Provincie: Groningen   Grootte: 1.000 hectare binnendijks + 1.500 hectare buitendijks

Belangrijkste soorten
:
Grauwe Gans    8.000 (najaar)
Brandgans    30.000 (voorjaar)

Korte beschrijving
: In dit meest noord-oostelijk gelegen deel van Nederland waan je je soms aan het einde van de wereld. Telkens wanneer je een oude slaperdijk passeert via een van de vele “coupures”, ligt er weer een nieuwe polder met wijdse, lege akkers achter. In de verte is het “Nieuwe Staten Zijl”, het gemaal op de grens met Duitsland, de enige hogere bebouwing. Achter de zeedijk gaat echter een heel andere wereld schuil: De Dollard, het laatste grote zoutwater estuarium in noord Nederland. Het westelijk deel van de uitgestrekte kwelders wordt begraasd en bestaat uit kort gras, het oostelijk deel is onbegraasd en wordt gedomineerd door hoger opgaande begroeing en riet. In het najaar zien we er vooral Grauwe Ganzen, maar aan het einde van de winter en gedurende het voorjaar is de Brandgans de alles-dominerende soort. Tot wel vijftigduizend Brandganzen kun je hier op een mooie ochtend zien. Kolganzen kunnen echter ook heel talrijk zijn. De Dollard wordt vooral gebruikt als slaapplaats, vanwaar de vogels uitwaaieren over de kwelders en richting het over de grens gelegen “Rheiderland”. Deze spectaculaire ochtendtrek is goed te aanschouwen vanuit vogelkijkhut de “Kiekkaaste”, die hoog boven het riet uittorent. Niet missen: combineer een ochtendbezoek aan de Dollard met een tripje naar het Rheiderland in Duitsland, geniet van de dorpjes langs de oevers van de Ems met hun stoere namen: Pogum, Hatzum, Petkum, Midlum en Critzum. Ganzen ten overvloedde!
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ganzenopvanggebieden Zuiderzeepolder, Mandjeswaard, Kampereiland, Barsbekerbinnenpolder, Zwarte Water

Waar
: Oevers van de IIssel en het Ketelmeer in de kop van Overijssel, rond Kampen en IJsselmuiden   Provincie: Overijssel   Grootte: 2.300 hectare

Belangrijkste soorten
:
Rietgans    740
Kolgans    26.000
Grauwe Gans    2.600
Nijlgans    290

Korte beschrijving
: Op een steenworp afstand van Zwolle en Kampen liggen prachtige ganzengebieden langs de oevers van de IJssel, het Zwarte meer en het Ketelmeer. Hier liggen nog schitterende natte graslanden, doorsneden met talloze sloten met een hoge waterstand. Naast ganzengebied is dit ook soortenrijk weidevogelgrasland, iets waar we helaas steeds minder van hebben in Nederland.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Oostvaardersplassen


Waar
: Zuidelijk Flevoland, tussen Almere en Lelystad.   Provincie: Flevoland   Grootte: 1.500 hectare

Belangrijkste soorten
:
Kolgans    5.100
Grauwe Gans    14.000
Brandgans    10.000

Korte beschrijving
: De Oostvaardersplassen vormen een natuurgebied van zo'n 6000 ha (= 60 km², een gebied van 6 bij 10 km) tussen Almere en Lelystad in de provincie Flevoland. De Oostvaardersplassen zijn van internationaal belang als moerasgebied en overwinteringsgebied voor vogels, o.a. ganzen. het is een van de riujkste en meest spectaculeire vogelgebieden die ons land rijk is. Zo broedde hier in 2006 voor het allereerst in Nederland de Zeearend. Het gebied is ruwweg in twee gedeelten te onderscheiden: een nat en een droog gedeelte. Het gebied is beperkt toegankelijk voor bezoekers, maar de vele vogelkijkhutten en uitzichtpunten bieden goede mogelijkheden het gebied en de vele vogels te bekijken.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ganzenopvanggebieden Polder Zeevang en Waterland


Waar
: Aan de IJsselmeerkust Bij Edam en Monnikendam   Provincie: Noord-Holland   Grootte: 4.300

Belangrijkste soorten
:
Kolgans    14.800
Grauwe Gans    2.700
Brandgans    7.600

Korte beschrijving
: Waterland is het landelijk gebied ten noorden van Amsterdam. Het ligt tussen de Zaan en het IJsselmeer en maakt deel uit van het Nationaal Landschap Laag Holland. Het Waterlandse landschap is ‘gemaakt’ door boeren. Hier vindt u droogmakerijen, uitgestrekte weilanden, wuivende rietkragen, weidevogels en veel water. Waterland heeft een typisch Hollands karakter met open weilanden en veel sloten. Waterland is een mekka voor weidevogels en overwinterende zwanen , ganzen en Smienten. In waterland zijn veel Grauwe ganzen voorzien van groene halsbanden, dus legio mogelijkheden voor Goosetrack!

het veenweidegebied Zeevang ligt ten noorden van Waterland en is van bijzonder belang voor smienten die rusten op brede vaarten en ondergelopen percelen en foerageren in de centrale delen van de polders in het midden en zuidwesten van het gebied en ten oosten van de provinciale weg. Verder komen in het gebied kleine zwaan, kolgans, grauwe gans, goudplevier, wulp en grutto voor.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Ganzenopvanggebied Het Oudeland van Strijen


Waar
: Strijen   Provincie: Zuid-Holland   Grootte: 1.500 hectare

Belangrijkste soorten
:
Kolgans    7.100
Dwerggans    40
Brandgans    7.100

Korte beschrijving
: Kleine graslandpercelen en smalle kronkelweggetjes kenmerken dit restantje oud Nederlands agrarisch landschap van vóór de grote ruilverkavelingen. Kolganzen en Brandganzen domineren in dit gebied. Van november tot en met februari treffen we er ook Dwerganzen aan. Let op: een klein aantal draagt nog gekleurde ringen. Grote kans dat u een van die vogels al eerder zag bij Anjum!
--------------------------------------------------------------------------------------------

Korendijkse en Beninger Slikken, Westerse en Oosterse Laagjes

Waar
: De noordoevers van het Haringvliet in de Hoekse Waard en op Voorne, tussen Numansdorp en de A59   Provincie: Zuid-Holland   Grootte: 1000 hectare

Belangrijkste soorten
:
Grauwe Gans    4.000
Brandgans    15.000
Kolgans    3.000

Korte beschrijving
: Met de afsluiting van het Haringvliet in 1970 verdween het getij uit deze buitendijkse slikken. Hiermee veranderde de vegetatie. Voorheen was hier een riet- en biezencultuur, nu zijn de slikken begroeid met gras, bomen, struweel en ruigtekruiden. De terreinen worden extensief beheerd met grote grazers. In de winter worden de buitendijkse graslanden langs de oevers van het Harngvliet vooral bevolkt door Brandganzen en Kolganzen. In het zomerhalfjaar vinden we er veel Grauwe Ganzen. Probeer de Zeearend te on tdekken die bijna altijd hier te vinden is. Niet missen: de in paniek opvliegende ganzen als de Zeearend besluit een rondje te gaan vliegen. Met heel veel geluk ziet u hoe deze fantastische roofvogel een gans weet te bemachtigen. Ook dat is natuur!
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ganzenopvanggebieden Krimpenerwaard en Alblasserwaard


Waar
: Aan weerszijden van de Lek tussen Krimpen a/d IJssel en Gouda   Provincie: Zuid-Holland   Grootte: 5.500 hectare

Belangrijkste soorten
:
Kolgans    16.000
Brandgans    1.600

Korte beschrijving
: Pittoreske molens
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ganzenopvanggebied Het verdronken land van Saeftinghe


Waar
: In het oosten van Zeeuws-Vlaanderen aan de oever van de Westerschelde op de grens met Belgie.   Provincie: Zeeland   Grootte: 6.600 hectare

Belangrijkste soorten
:
Grauwe Gans    60.000

Korte beschrijving
: Wat de Dollard is voor Groningen is het verdronken land van Saeftinghe voor Zeeland. Binnendijks uitgestrekte akkerlanden, buitendijks een zee van riet, gras en slikken. Het Verdronken land van Saeftinghe is het belangrijkste overwinteringsgebied voor de Grauwe Gans in Nederland. De laatste jaren worden er in de maanden november en december gemiddeld 60.000 geteld. Buitendijks zijn de ganzen moeilijk te zien, binnendijks zijn ze op de akkers goed te benaderen. Naast ganzen huist het Verdronken land van Saeftinghe ook grote aantallen Smienten en andere eenden, en zijn er vaak veel lepelaars te zien. In Emmadorp staat een bezoekerscentrum van waaruit excursies worden georganiseerd.

 
< Vorige
naar boven

Inloggen

Agenda