Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
De Rotgans (Branta bernicla / hrota / nigricans) PDF Afdrukken E-mail
Ganzen soorten
Rotgans
Rotgans (Elwin van der Kolk)

Herkenning
De naam dankt de Rotgans aan het geluid dat hij maakt, "r-rot". Voor het overig is het een zeer herkenbare ganzensoort. Het zijn kleine overwegend zwarte vogels. De kop en hals zijn zelfs overwegend zwart. Alleen op de hals zit een klein wit vlekje. De rest van het lichaam is grijs. Ze zijn vrijwel uitsluitend aan de kust te vinden. Daar eten ze graag zeegras en algen, maar tegenwoordig doen ze zich in de winter ook tegoed op graslanden. Als enige gans hebben ze een speciale klier om het zeezout dat ze met hun voedsel binnen krijgen weer uit te kunnen scheiden.

De broedgebieden
Rotganzen broeden in een groot deel van het arctische gebied. Hierbij worden drie soorten worden onderscheiden. Bij ons worden vooral de zwartbuikige Rotganzen aangetroffen. Deze vogels broeden voornamelijk op het Taymir-schiereiland in het noorden van Rusland. De nesten zijn hier te vinden op eilandjes langs de kust, maar ook op het vaste land en dan vaak in de nabijheid van broedende Sneeuwuilen. Deze laatste beschermen hen tegen de aanvallen van o.a. Poolvossen. Witbuikrotganzen broeden op Spitsbergen en Groenland en komen vooral bij ons tijdens streng  winterweer. Zwarte Rotganzen broeden in Noord Amerika en Oost Siberie en worden in zeer kleine aantallen, maar wel regelmatig, in Nederland aangetroffen.

Trek
De trek van Rotganzen vindt overwegend plaats langs de kust. In het noorden van Rusland wordt daarbij de noordrand van Siberië gevolgd. Via de Witte Zee gaat het dan naar de Oostzee en via de kustlijn van Zweden en Denemarken naar de Waddenzee. Veel vogels vliegen vervolgens door naar de Atlantische kust van Frankrijk en het zuiden van Engeland. In het voorjaar vindt de wegtrek reatief laat plaats vergeleken met andere ganzensoorten. De meeste Rotganzen verlaten ons land pas eind mei/begin juni.

De Rotgans
Een jonge Rotgans is goed te herkennen aan de witte strepen op de vleugel die worden gevromd door de witte toppen van de vleugeldekveren.
volwassen Rotgans
Een volwassen Rotgans heeft geen strepen op rug en vleugels (Berend Voslamber)

Aantallen
De aantallen Rotganzen liggen in Nederland in het voorjaar op het maximum. Dit ligt al een aantal jaren rond 75.000 individuen. De totale populatie is recent afgenomen door een opeenvolgende reeks van slechte broedresultaten. Het broedseizoen van 2005 was voor het eerst sinds lange tijd weer zeer succesvol, en daardoor is de populatie weer iets toegenomen. De Rotgans een echte zeegans. In Nederland is hij in grote groepen vooral in het Waddengebied en in Zeeland te zien. Soms verdwaalt een individu en deze wordt dan in een groep andere ganzen in het binnenland gezien.

 
< Vorige   Volgende >
naar boven

Inloggen

Agenda