Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
De Canadese gans (Branta canadenis, Branta huchinsii) PDF Afdrukken E-mail
Ganzen soorten
Canadese Gans
Canadese Gans (Elwin van der Kolk)

Herkenning
Deze soortgroep is te herkennen aan de zwarte hals en de zwarte kop met witte kinband. Het verenkleed is verder bruin. Er zijn zeker elf verschillende vormen te onderscheiden. De vorm die in Nederland het meest wordt gezien is groter dan de Grauwe Gans, terwijl de kleinste vormen kleiner zijn dan Brandganzen. Verder is er tussen de vormen enige variatie in kleuring van het bruine deel van het verenkleed.

De broedgebieden
Van oorsprong broedt de Canadese Gans in Noord Amerika. De verschillende vormen van de soort hebben daar verschillende broedgebieden. In het algemeen geldt dat de kleinere soorten noordelijker broeden dan de grotere. In Europa zijn al sinds enkele honderden jaren Canadese Ganzen uitgezet als sier- en jachtvogel. Het gaat daarbij vooral om de grote ondersoort Branta canadensis canadensis, maar ook zijn her en der vogels van een kleinere ondersoort als broedvogel aan te treffen.

De Canadese Gans
Canadese Gans (Berend Voslamber)

Trek
In Amerika trekken Canadese Ganzen van de deels arctische broedgebieden ‘s winters naar het zuiden van de Verenigde Staten en het noorden van Mexico. In Europa treedt nauwelijks echte trek op. De vogels verplaatsen zich buiten het broedseizoen wel naar gebieden met veel voedsel in de vorm van oogstresten. Daarbij kunnen ze vele honderden kilometers afleggen.

Aantallen
De totale populatie in Noord-Amerika bestaat uit meer dan 3 miljoen vogels. In Europa zijn de aantallen geringer, maar ook hier is sprake van een flinke populatie. Vooral in Engeland zitten tegenwoordig grote aantallen (± 100.000 vogels). Ook in de ons omringende landen zitten behoorlijke populaties: In het jaar 200 werden er 2.000 in België en 5.000 in Duitsland geteld. In Nederland is de soort sinds halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw een vaste broedvogel. In 2005 ging het om minimaal 3.000 broedparen. Dit komt neer op een populatie van ongeveer 10.000 vogels.

 
< Vorige   Volgende >
naar boven

Inloggen

Agenda