Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
De Roodhalsgans (Branta ruficollis) PDF Afdrukken E-mail
Ganzen soorten
Roodhalsgans
Roodhalsgans (Elwin van der Kolk)

Herkenning
De naam zegt het al, deze opvallende ganzensoort heeft een roestrode hals. In het rood hebben de vogels een eveneens erg opvallende wit-zwart tekening. Toch kan het opvallend lastig zijn een Roodhalsgans in een grote groep ganzen te ontdekken. Het waarnemen van een Roodhalsgans in een grote groep Brandganzen is voor velen een hoogtepunt tijdens een dagje ganzen kijken op een mooie winterse dag. Roodhalsganzen zijn vrij klein. De snavel is klein en kort.

Broedgebieden
Roodhalsganzen broeden in het noorden van Rusland. Vooral op en rond het Taymir-schiereiland worden de grootste aantallen aangetroffen. Ze broeden hier langs rivieren en meren. Daarbij treedt regelmatig kolonievorming op rond nesten van roofvogels zoals Slechtvalk, Ruigpootbuizerd en Sneeuwuil. Ze broeden juist daar omdat de agressiviteit van deze roofvogels andere predatoren op een afstand houdt, terwijl de roofvogels de ganzen zelf niet als prooi zien omdat ze zo dicht bij hun eigen nest zitten.

Trek
De trek vanuit de broedgebieden vindt plaats over centraal Rusland richting Kaspische Zee en vandaar naar de Zwarte Zee. Belangrijke overwinteringsgebieden van de Roodhalsgans liggen in het grensgebied van Roemenië en Bulgarije. Hier kunnen tegenwoordig in totaal rond 80.000 Roodhalsganzen aanwezig zijn.

Roodhalsgans
Roodhalsgans (Berend Voslamber)

 

Aantallen
Jaarlijks dwalen enkele exemplaren af naar Nederland. Hierin is geen toenemende trend te zien, terwijl er aanwijzingen zijn dat de totale populatie wel is toegenomen. Daaruit zou men af kunnen leiden dat het bij ons vooral om ontsnapte vogels gaat. Dat lijkt echter niet waarschijnlijk, omdat er een duidelijk wintermaximum in de aantallen zit en de vogels in de zomer niet aanwezig zijn (op een enkele echt ontsnapte vogel na). Verder is er ooit een Roodhalsgans in de winter in Nederland geringd en vervolgens in het broedgebied in Rusland aangetroffen.

 
Volgende >
naar boven

Inloggen

Agenda