Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
De Kolgans (Anser albifrons) PDF Afdrukken E-mail
Ganzen soorten
Kolgans
Kolgans (Elwin van der Kolk)

Herkenning
De Kolgans is kleiner dan de Grauwe Gans. Het meest opvallend aan het uiterlijk van de Kolgans is de witte bles (kol) voor op de kop van de volwassen vogels. Jonge vogels hebben die witte bles nog niet. Daarnaast valt de zwarte streping op de buik van de volwassen vogels op. Dit ontbreekt ook bij jongen. Doordat de jongen zo anders zijn dan hun ouders zijn deze ’s winters door onderzoekers goed te herkennen. Hierdoor weten zij jaarlijks hoeveel jongen de Kolganzen meenemen uit hun broedgebieden in het noorden van Rusland. De snavel van de Kolgans is kort en is roze van kleur. Met de korte snavel kunnen de vogels gemakkelijk grassen afgrazen. Hun voedsel bestaat dan ook voornamelijk uit allerlei grassoorten en de groene delen van granen.

Broedgebieden
De broedgebieden van de Kolgans liggen in het uiterste noorden van Rusland. Ze broeden hier op de toendra’s tot in het westelijke deel van Siberië.

Trek
Kolganzen trekken in de loop van februari en maart naar het noorden. Via landen langs de Oostzee gaan ze geleidelijk naar de broedgebieden waar ze begin juni arriveren. Vaak ligt daar dan nog volop sneeuw en ijs en moeten ze wachten op de dooi voordat ze kunnen beginnen met broeden. Na het grootbrengen van de jongen trekken ze vanaf begin augustus alweer naar het zuiden en eind september komen tegenwoordig de eersten in Nederland aan. Vroeger was dat anders, toen arriveerden de eerste Kolganzen pas nadat het in Polen en Oost-Duitsland begon te vriezen.

Kolganzen
Kolganzen. Rechts een volwassen vogel herkenbaar aan de zwarte banden op de buik en het wit rond de snavel. De linker vogel is jong en heeft de banden en het wit rond de snavel nog niet (Berend Voslamber)

Aantallen
In Nederland is het aantal Kolganzen recent flink toegenomen. Tot 1970 werden tot circa 60.000 exemplaren in ons land geteld. Daarna nam het aantal gestaag toe tot een maximum van 600.000 tot 700.000 vogels in de periode 2000-2005. De grootste aantallen zitten in de provincie Fryslân, waar tot de helft van alle in Nederland aanwezige Kolganzen kan verblijven.

 
< Vorige   Volgende >
naar boven

Inloggen

Agenda