Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
Algemeen PDF Afdrukken E-mail
Onderzoek aan ganzen
Ganzenonderzoek
Tijdens het ringen van ganzen worden ook allerlei andere gegevens over de vogels genoteerd.

Historie
Onderzoek aan ganzen vindt al decennia lang plaats. Vooral in de jaren vijftig van de vorige eeuw nam het onderzoek een grote vlucht. Vooral doordat meerdere vogelliefhebbers een negatieve trend in aantallen dachten te zien, werden tellingen georganiseerd om een compleet beeld te krijgen van de aanwezige aantallen van de verschillende soorten. Rond 1960 werden de eerste overzichten gepubliceerd.
Ook in die tijd begon het besef te groeien dat er onderzoek nodig was om de gesignaleerde trends in aantallen te kunnen verklaren en waar mogelijk bij te kunnen sturen. Om individuele vogels te kunnen herkennen werd rond 1950 gestart met het ringen van ganzen met kleurringen met daarin gegraveerd codes die met telescoop of verrekijker waren af te lezen.

Geringde jongen
Pas geringde jonge Brandganzen

Waarom
Zoals boven al min of meer werd aangegeven vond veel onderzoek aan ganzen plaats om een beeld te kunnen krijgen van redenen voor de afname van de aantallen die in de eerste helft van de twintigste eeuw speelde. Inmiddels zijn de aantallen van (bijna) alle ganzensoorten sterk toegenomen. Onderzoek vindt inmiddels vooral plaats om de veranderingen die er continu plaats vinden binnen ganzenpopulaties beter te kunnen begrijpen. Hiervoor is het van groot belang om de vogels individueel te kunnen blijven volgen gedurende een groot deel van hun leven. Gegevens die worden verzameld hebben onder andere betrekking op het broedproces (hoeveel eieren legt een bepaalde vogel, hoeveel komen daarvan uit, hoeveel jongen worden uiteindelijk groot gebracht en wat zijn de verschillen tussen jaren en populaties). Verder leveren de aflezingen van de ringen veel informatie over de verblijfplaatsen van de vogels gedurende de loop van een jaar. Het blijkt dat daar veel verschuivingen in kunnen zitten.
Vandaar dat er nog steeds door onderzoekers ganzen worden geringd.

 
< Vorige   Volgende >
naar boven

Inloggen

Agenda