Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
De trek PDF Afdrukken E-mail
Het leven van een gans
Ganzentrek
Trekkende groep Brandganzen (Henk van der Jeugd)

Elk jaar opnieuw weten grote aantallen ganzen ons land te vinden. Het aantal ganzen dat in Nederland overwintert, is gedurende de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw sterk gestegen. Tegenwoordig zitten er ‘s-winters ongeveer anderhalf miljoen in onze graslanden en akkergebieden. Dat is het overgrote deel van het totaal aantal ganzen dat in West Europa overwintert. Daarmee neemt ons land binnen Europa een bijzondere plaats in. De vogels komen voor het grootste deel vanuit broedgebieden in Noord-Scandinavië en Noord-Rusland naar de pleisterplaatsen in Nederland. Ze trekken daarbij langs kusten en via rivierlopen. Hier kunnen ze rusten als dat nodig is. Lange afstanden over land of bergen worden zoveel mogelijk gemeden.

De trek vindt over het algemeen plaats in grote groepen. De kenmerkende V-vorm waarin veel ganzen overtrekken is voor veel mensen het teken dat de winter begint. De V in de lucht kondigde vroeger de komst van de Vorst aan!. Wanneer de vorst inviel in de landen ten oosten van Nederland, gingen de daar verblijvende ganzen massaal aan het trekken en kwamen dan naar Nederland. Tegenwoordig ligt dat een beetje anders. De ganzen hebben in de loop der jaren ontdekt dat er in het najaar in Nederland veel voedsel te vinden is in de vorm van mals gras en oogstresten op akkers. Deze resten bestaan uit graankorrels, stukken suikerbiet en aardappels die na het oogsten op het land achterblijven. Hierdoor is de aankomst van noordelijke ganzen in ons land sterk vervroegd en komen ze niet pas in december, maar al in begin oktober aan. Daarnaast zijn er natuurlijk onze eigen broedvogels. Deze blijven vaak het hele jaar in de omgeving van hun broedgebied. Een reden om weg te trekken hebben ze niet, daarvoor is het klimaat en het voedselaanbod veel te gunstig.

trekkende Kolganzen
Groep langstrekkende Kolganzen (Arjan Boele)

In het voorjaar leggen de arctische ganzen dezelfde route af in omgekeerde volgorde. Hink-stap-sprong trekken ze naar het noorden, waarbij ze steeds even bijtanken op een voorjaarspleisterplaats onderweg. De timing van de voorjaarstrek is zodanig dat ze op zo’n plek aankomen precies op het moment dat het voorjaar daar net ontluikt en het gras begint te groeien. Bekende voorjaarspleisterplaatsen zijn bijvoorbeeld het Duitse en Deense waddengebied, de Zweedse eilanden Öland en Gotland, de kust van Estland, de gebieden rond de Witte Zee en rivierdalen in het binneland van de Oekraine en Rusland. Omdat de ganzen de “groene golf” van de grasgroei tijdens de voorjaarstrek volgen, kunnen ze telkens een beetje van het voedsel meenemen op hun reis naar het noorden in de vorm van vetvoorraden die ze vooral opslaan rond de buikholte. In het veld kun je dat goed zien: In de loop van het voorjaar, net voor hun vertrek, worden de ganzen steeds vetter en zie je ze met dikke “hangkonten” door het land waggelen. Een deel van die voorraden verbruiken ze natuurlijk tijdens de vliegtocht, het is de brandstof die ze nodig hebben om de lange vluchten af te kunnen leggen, maar een klein deel ook blijft over voor gebruik bij aankomst. Dat is maar goed ook, want als je pech hebt ligt daar nog sneeuw en is het eten moeilijk te vinden. De voorraden stellen de ganzen ook in staat sneller hun eieren te kunnen leggen zonder dat ze eerst een grote hoeveelheid voedsel moeten nuttigen. Op die manier kunnen ze tijdig met broeden beginnen, wat belangrijk is want het seizoen in het noorden is immers maar kort.

 
< Vorige   Volgende >
naar boven

Inloggen

Agenda