Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
De broedgebieden PDF Afdrukken E-mail
Het leven van een gans
Broedende Grauwe Gans
Broedende Grauwe Gans (Berend Voslamber)

De broedgebieden van ‘onze’ ganzen liggen vooral op de toendra’s van Noord-Rusland, en strekken zich uit tot ver in Siberië. In verhouding tot deze gebieden is Nederland niet meer dan een piepklein vlekje op de kaart. Een aantal soorten broedt vooral in het kustgebied. Rotganzen bijvoorbeeld bouwen hun nesten vaak op eilanden. Andere soorten zitten juist iets verder landinwaarts. Kolganzen en Toendrarietganzen bevolken juist de iets meer begroeidere delen van de toendra. Roodhalsganzen en Dwergzen voelen zich ook in heuvels en bergen thuis. En van de Indische Gans, die niet inheems bij ons voorkomt, zijn nesten gevonden op vijf kilometer hoogte in de Himalaya!

Broedgebied Brandgans in Rusland
Broedgebied Brandgans in Rusland (Henk van der Jeugd)

In hun noordelijke broedgebieden weten de ganzen slim om te gaan met predatoren. Om niet door een Poolvos gepakt te worden bouwen ze hun nest in het territorium van bijvoorbeeld een Slechtvalk of een Sneeuwuil. Deze vogels verdedigen de omgeving van hun eigen nest vaak zeer fel tegenover Poolvossen en andere indringers. Hiermee verdedigen ze ook het nest van de ganzen dat in hun territorium ligt. Maar als de eieren van de ganzen uitkomen is het uitkijken geblazen voor de kuikens en hun ouders. Op het moment dat de ganzenfamilies het territorium van de valk of uil verlaten worden ze niet meer verdedigd, maar juist als prooi gezien.

Broedgebied Grauwe Gans in Nederland
Broedgebied Grauwe Gans in Nederland (Berend Voslamber)

Naast de ganzen die naar het noorden vliegen om te broeden, is er ook een groeiend aantal broedende ganzen in Nederland te vinden. Voor het grootste deel zijn dit Grauwe Ganzen, die van oorsprong in ons land thuis hoort. Door overbejaging, het leeghalen van nesten en vernietiging van broed- en voedselgebieden was deze soort aan het begin van de twintigste eeuw als broedvogel uit ons land (en uit de ons omringende landen) verdwenen. In de loop van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zijn de aantallen broedvogels snel toegenomen. Enerzijds komt dit door betere bescherming, anderzijds door een sterk verbeterd voedselaanbod gedurende het gehele jaar en het ontstaan van nieuwe natuurgebieden waar de vogels veilig konden broeden. Behalve Grauwe Ganzen broeden ook steeds meer andere soorten ganzen in Nederland en omgeving. Sommige van deze soorten horen hier van oorsprong niet thuis, en zijn ontsnapt of vrijgelaten. Andere, zoals de Brandgans, zaten hier vroeger alleen in de winter. Ze zijn echter zo sterk toegenomen dat ze hun broedgebied gaandeweg naar het zuiden hebben uitgebreid. Voor al deze soorten geldt dat zij samen met de Grauwe Gans profiteren van het voor grazende vogels (zoals ganzen) uitermate geschikte landschap dat hen tegenwoordig in de West-Europese landen wordt aangeboden.

 
Volgende >
naar boven

Inloggen

Agenda