Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
Een ganzenkolonie PDF Afdrukken E-mail
Het leven van een gans
Brandgans op nest
Broedende Brandgans op nest van keutels (Henk van der Jeugd)

Veel ganzensoorten broeden in kolonie’s. Brandganzen bijvoorbeeld broeden vrijwel altijd in grote kolonie’s. Hier kunnen tot enkele honderden of soms zelfs duizenden nesten op een relatief klein oppervlak worden gevonden. De nesten liggen dan soms maar enkele meters van elkaar. Grauwe Ganzen broeden vaak in min of meer losse kolonie’s. Er liggen dan meerdere nesten in een bepaald deel van een rietveld. De nesten liggen verspreid met enkele tientallen meters tussenruimte. Soms broeden ook Grauwe Ganzen in dichte kolonies. Er kunnen dan enkele tientallen tot een paar honderd nesten op een eiland liggen, waarbij de afstand tussen de nesten vaak niet meer dan enkele meters bedraagt. De Grote Canadese Gans is een soort die juist voornamelijk alleen broedt. Vaak bezet een paar een kleine plas of een deel van een natuurgebied en laat daar verder geen soortgenoten toe. Ook broeden ze wel langs slootkanten in graslanden, net als Knobbelzwanen. Kleine Canadese Ganzen broeden juist wel in kolonies, die qua grootte en dichtheid sterk op Brandganskolonies lijken.

In een ganzenkolonie is het een drukte van belang. Hoewel de vogels binnen een kolonie profiteren van de bescherming van elkaar is het heus niet altijd pais en vree. De mannetjes verdedigen het territorium fel tegen indringers. In grote kolonies is bijna altijd gebrek aan ruimte en goede nestplaatsen, dus de beste plekjes zijn het eerste bezet en worden goed verdedigd. Dat is ook de reden dat jonge ganzen er vaak enkele jaren over doen voordat ze een plekje hebben bemachtigd en tot broeden kunnen overgaan. De ganzen in een kolonie kennen hun buren goed. Als er een jonge gans die elders geboren is in een kolonie verschijnt, op zoek naar een nestplaats, gaat dat vaak gepaard met heftige schermutselingen. De tieners lijken de regels en de ganzen die in de kolonie leven nog niet te kennen, en maken veel blunders die ze vaak met een flink pak slaag moeten bekopen. Maar de aanhouder wint, en na een of meerdere jaren kunnen ze meestal wel een plekje vinden.

kolonie Grauwe Gans
Een kolonie van Grauwe Ganzen is vaak onoverzichtelijk en tussen bomen gelegen. Hier geeft elk genummerd paaltje de positie van een nest aan (Berend Voslamber)

Jonge ganzen keren in hun volwassen leven vaak terug naar hun geboorteplaats om te broeden. Dit is met name bij vrouwtjes het geval, terwijl mannetjes ook vaak een andere kolonie kiezen om te gaan broeden dan die waar ze geboren zijn. Zo wordt voorkomen dat er incestueuze relaties ontstaan. Bij Brandganzen, en vermoedelijk ook bij andere soorten, keren vrijwel alle vrouwtjes terug naar hun geboortekolonie. Daar geven ze er ook nog eens de voorkeur aan dicht bij hun moeders en zusjes te gaan broeden. Veel vrouwtjes in zo’n kolonie zijn dus familie van elkaar. Wellicht is dat een van de redenen waarom ganzen zo vaak hun eieren leggen in het nest van een ander vrouwtje. Ook adopteren ze regelmatig jongen van andere families. Dat kan best handig zijn, want grote families genieten meer aanzien van andere ganzen en kunnen daardoor op betere plekken grazen. Het leggen van “koekoekseieren” in het nest van een ander gaat soms echter gepaard met hevige gevechten, waarbij de “gastvrouw” soms op de rug van de “koekoekgans” staat en haar de veren van het hoofd plukt. Na een gevecht van soms wel een uur lukt het de koekoekgans soms het ei in het nest te leggen. Regelmatig echter belandt het ei ook net naast het nest. Vaak voltrekt zich dan iets heel wonderlijks: Als de vreemde vrouw gevlogen is en de rechtmatige eigenaar haar nest weer fatsoeneert, zie deze plotseling het ei naast het nest liggen. Omdat ze “geprogrammeerd” is een ei dat naast het nest ligt in te rollen, duwt ze voorzichtig met haar snavel tegen het ei totdat het netjes in het nest ligt. De gastvrouw lijkt de samenhang tussen het gevecht en het ei dat naast haar nest ligt niet te snappen, en zo heeft de koekoekgans toch nog gewonnen!

 
< Vorige   Volgende >
naar boven

Inloggen

Agenda