Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
Het broedseizoen PDF Afdrukken E-mail
Het leven van een gans
Kuikens Brandgans
Kuikens Brandgans (Henk van der Jeugd)

Het broedseizoen van ganzen ligt, afhankelijk van de breedtegraad, tussen eind februari en begin juli. Het maakt natuurlijk uit of je gewoon in Nederland kunt broeden of dat je eerst naar het hoge noorden van Siberië moet vliegen om daar je nest te bouwen. In Nederland broedende Grauwe Ganzen beginnen met het bouwen van hun nest al in de laatste dagen van februari. De meeste Grauwe Ganzen zitten in de loop van maart te broeden, maar er zijn latertjes die pas in de loop van mei hun eieren leggen. Het broeden duurt inclusief het leggen van 6 eieren ongeveer 34 dagen. Dan kruipen de jongen uit het ei. De jongen zijn echte nestvlieders, want zodra de donsveren droog zijn lopen en zwemmen ze achter hun ouders aan op zoek naar voedsel. De ouders leiden de jongen naar gebieden waar korte grasvegetaties langs water aanwezig zijn, waar de jonkies zelf hun kostje opscharrelen. Na ongeveer 8 tot 9 weken kunnen de jongen vliegen. Ze zijn in die tijd gegroeid van een klein donsballetje van 50 gram tot een volwassen gans van anderhalf tot twee en een halve kilogram!

Kuikens Grauwe Gans
Kuikens Grauwe Gans (Berend Voslamber)

Ganzensoorten die in de noordelijke toendra’s broeden, verblijven vaak tot ver in april of mei in onze contreien. Dan pas begint hun trek naar het noorden, waarna ze begin juni in de broedgebieden arriveren. Voor deze ganzen begint dan een zware periode. Binnen ongeveer 10 weken moeten ze een nest bouwen, eieren leggen en uitbroeden, en hun jongen grootbrengen. Aan het einde van die periode begint de terugtrek alweer. Immers, in september kunnen de eerste sneeuwbuien het gras alweer onder een witte deken bedekken, en dan moeten de ganzen dus maken dat ze wegkomen.

De broedende
ganzen leveren een enorme inspanning. De vrouwtjes moeten eerst alle eieren leggen, en vervolgens moeten ze daar ongeveer een maand lang op zitten. Eten doen ze in die periode maar zeer weinig. De mannetjes broeden zelf niet, maar staan trouw op wacht en verdedigen de eieren als het vrouwtje het nest even verlaat om te eten of te drinken. Ook de mannetjes eten maar weinig tijdens deze periode. Wanneer de jongen uit het ei kruipen zijn de vrouwtjes ruim een derde deel van het lichaamsgewicht dat ze voor de eileg hadden kwijtgeraakt. Dat is nog eens efficient afvallen! Als het te bar wordt, moeten ze hun broedpoging echter voortijdig staken. En als de vorst in juni te lang aanhoudt, en dat gebeurt soms, kunnen ganzen in arctische streken niet op tijd met broeden beginnen, en kan het hele broedseizoen mislukken. Arctische ganzen kunnen bij aankomst in het broedgebied gelukkig terugvallen op de vetvoorraad die ze eerder tijdens de trek hebben aangelegd.

 

 
< Vorige   Volgende >
naar boven

Inloggen

Agenda