Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
Schade aan landbouwgewassen PDF Afdrukken E-mail
Ganzen en beleid

Nederland is binnen West-Europa een zeer belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen. De ganzen foerageren vooral op gras, maar ook wel op wintergraan, bieten en andere landbouwgewassen. Boeren kunnen dus veel schade door ganzen ondervinden, wanneer die op hun percelen foerageren. De meeste schade door grazende ganzen wordt veroorzaakt op grasland. In het najaar kunnen ganzen op gras weinig kwaad; het gras groeit bijna niet meer en wanneer de groei aan het einde van de winter weer op gang komt is van een groeiachterstand door najaarsbegrazing vrijwel niets meer te merken.

Anders wordt het wanneer ganzen aan het einde van de winter en tijdens het vroege voorjaar op gras foerageren. Het groeiende gras wordt dan steeds weer afgegraasd waardoor de koeien in het voorjaar minder te eten hebben en de opbrengst van de “eerste snede” achterblijft. Daar waar veel ganzen regelmatig op een kleine oppervlakte bij elkaar komen, bijvoorbeeld nabij slaapplaatsen, kan ook vertrapping en zogenaamde verslemping (het inklinken van de bodem waardoor waterplassen blijven staan) optreden. Maar vooral wanneer de vogels hun honger stillen met “dure” gewassen zoals wintergraan of groenten kan de schade groot zijn. Gelukkig ondervinden de meeste boeren weinig schade van ganzen, maar voor een klein aantal boeren wiens bedrijven in goede ganzengebieden liggen is de schade aanzienlijk.

Kolganzen in het weiland
Kolganzen in het weiland

Boeren die schade door ganzenvraat ondervinden kunnen daarvoor financieel gecompenseerd worden door het Faunafonds. Om voor compensatie in aanmerking te komen moeten boeren allereerst proberen deganzen te verjagen. Lukt dat niet dan moeten ze de schade melden zodra deze geconsteerd wordt. Een taxateur bezoekt dan de percelen waarop schade is gemeld en schat in hoe groot de inkomstderving voor de gedupeerde boer is, welk bedrag vervolgens aan de boer wordt uitgekeerd.
Met het toenemen van de aantallen ganzen die in Nederland overwinteren is ook het totale bedrag dat ter compensatie voor ganzenvraat per jaar wordt uitgekeerd toegenomen. Over de periode 2001 – 2004 is jaarlijks een bedrag van tussen de 2 en 4,4 miljoen euro uitgekeerd.

 2001200220032004
Kolgans
Grauwe gans
Rietgans
Kleine rietgans
Brandgans
Rotgans
Nijlgans
Canadese gans
Overzomerende gans
€ 677,470    
€ 571,719    
€ 46,932    
€ 22,361    
€ 218,772    
€ 205,442    
€ 925    
€ 5,142    
€ 203,260
€ 1,108,911
€ 809,268    
€ 53,956    
€ 355    
€ 311,734    
€ 276,553    

€ 14,859    
€ 232,433
€ 1,523,558    
€ 1,772,531    
€ 108,032    
€73,207    
€ 349,751    
€ 343,871    

€ 11,067    
€ 177,343   
€ 1,108,911
€ 1,041,553
€63,052
€ 73,152
€ 309,892
€ 235,854
    
€ 17,955
€ 168,417
     
Totale schade
€ 1,952,023€ 2,552,310€ 4,359,360€ 3,018,786
Opvanggebieden € 6,488€ 3,006,549€ 3,045,803
Totale kosten€ 1,952,023€ 2,558,798€ 7,365,909€ 6,064,589
 
< Vorige
naar boven

Inloggen

Agenda