Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
Bescherming van ganzen PDF Afdrukken E-mail
Ganzen en beleid

In het midden van de vorige eeuw was het met veel ganzensoorten droevig gesteld, zowel in Europa, Azie als Noord-Amerika. De aantallen bereikten vrijwel overal een dieptepunt in de karen vijftig en zestig. Van de Brandgans bijvoorbeeld kwamen er in 1950 nog maar zo’n 10.000 voor in de hele wereld. In de jaren dertig al stortte de Rotganzenstand plotseling in. Een van de gangbare verklaringen was de plotselinge aantasting van de belangrijkste voedselbron van de Rotgans, zeegras (Zostera sp.), met een schimmelziekte. Daardoor zou massale sterfte zijn opgetreden en liepen de aantallen terug van enkele honderdduizenden tot onder de 20.000. Anderen denken juist dat een zeer hoge jachtdruk de belangrijkste aanleiding was. Ook de IJslandse populatie van de Kleine Rietgans was in de jaren vijftig vrijwel uitgeroeid. Gaandeweg begon men zich te beseffen dat de jacht op arctische ganzen aan banden moest worden gelegd voor het te laat was.  Van lieverlee is daarom de jacht op de meest kwetsbare soorten in West Europa gestaakt, met vaak spectaculair stijgende aantallen als gevolg. Een serie beschermingsmaatregelen voor Brandganzen van de Spitsbergen populatie zoals het sluiten van de jacht in Groot-brittannie en op Spitsbergen en het instellen van een aantal reservaten leidde tot een spectaculeir herstel van de populatie van een dieptepunt van 300 vogels in 1948 tot meer dan 25.000 nu. Toen in 1971 de omstreden jacht op de Rotgans in Denemarken werd gestopt leidde dit onmiddellijk tot hogere aantallen leidde.

Tegenwoordig is het bijna niet meer voor te stellen dat veel ganzen nog maar zo kort geleden door het oog van de naald zijn gekropen. De aantallen van vrijwel alle soorten zijn spectaculair toegenomen sinds ze beschermd zijn. Een ongekend succes voor de natuurbeschermers. Sommigen vinden nu echter dat de aantallen te hoog zijn. Er zijn echter nog steeds ganzensoorten die kwetsbaar zijn, zoals de Roodhalsgans en veel oostelijke poplaties van andere soorten. In zijn oorspronkelijke leefgebied is de Indische Gans zelfs een zorgenkindje geworden en zijn herintroductieprogramma’s gestart. En de Dwerggans is tegenwoordig wel steeds meer in Nederland te zien, maar stevent wereldwijd nog immer op een afgrond af. Bescherming van ganzen is daarom noig steeds nodig.

In 1999 is, na jarenlange actie van ondermeer Vogelbescherming, is de jacht op de laatste ganzensoorten in Nederland, de Kolgans, Rietgans en Grauwe Gans, gesloten. Eerder al werd de omstreden jacht met lokganzen (levende, gekortwiekte ganzen die overvliegende soortgenoten naar beneden moesten lokken) beeindigd. In 2003 al is echter weer nieuw beleid gemaakt dat gericht is op de opvang van ganzen in speciale gebieden, en de mogelijkheid biedt om buiten deze ganzen op twee soorten, de Kolgans en de Grauwe Gans, te jagen. Dat mag echter niet zomaar: het doel van deze jacht is de ganzen te verjagen, en niet om zoveel mogelijk “te oogsten”. Per provincie is daarom vastgelegd hoeveel ganzen er maximaal per verjaagactie mogen worden geschoten, en wat er allemaal moet worden gedaan om de ganzen te verjagen voordat naar het geweer mag worden gegrepen. Of de jagers zich aan deze spelregels houden wordt gecontroleerd door de politie en de Algermene Inspectie Dienst (AID).

 
Volgende >
naar boven

Inloggen

Agenda