Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
De Kleine Rietgans (Anser brachyrhynchus) PDF Afdrukken E-mail
Ganzen soorten
Kleine Rietgans
Kleine Rietgans (Elwin van der Kolk)

Herkenning
De Kleine Rietgans is een relatief kleine ganzensoort. De belangrijkste verschillen met de gewone rietgans zijn de roze poten en de kleine snavel die zwart is met een roze band. Het verenkleed is licht grijs/bruin, waarbij de kop over het algemeen opvallend donker lijkt ten opzichte van de rest van het lichaam.

Broedgebieden
Onze Kleine Rietganzen broeden ver naar het noorden op het onherbergzame Spitsbergen. Ze bouwen hun nesten daar zowel in moerassige gebieden als op kliffen.

Trek
De Spitsbergen populatie van de Kleine Rietgans trekt langs de kust van Noorwegen naar het zuiden. In september verblijven ze vooral op pleisterplaatsen in Denemarken. Vanaf eind september komen de vogels in Nederland aan. De belangrijkste gebieden voor de soort in ons land liggen allemaal in het zuidwesten van Friesland. Al tegen het einde van november verlaten veel vogels ons land weer om vervolgens een aantal maanden in het Vlaamse deel van België te overwinteren. De eerste vogels trekken echter al in de loop van december weer naar het noorden om dan in Denemarken het einde van de winter af te wachten. Vervolgens vindt vanaf eind april de wegtrek naar de broedgebieden plaats.

Kleine Rietgans
Kleine Rietgans (Berend Voslamber)

Aantallen
De populatie Kleine Rietganzen van Spitsbergen is sinds de jaren zestig van de vorige eeuw gegroeid van ruim 10.000 vogels tot ongeveer 50.000 in de winter 2003/04. Hiermee is het een relatief kleine populatie die gevoelig is voor verstoringen als jacht en veranderingen in voedselaanbod. In het najaar zit gedurende korte tijd vrijwel de gehele Spitsbergen-populatie in het zuidwesten van Friesland.

 
< Vorige   Volgende >
naar boven

Inloggen

Agenda