Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
De Dwerggans (Anser erythropus) PDF Afdrukken E-mail
Ganzen soorten
Dwerggans
Dwerggans (Elwin van der Kolk)

Herkenning
De Dwerggans lijkt in uiterlijk sterk op een Kolgans, maar is aanmerkelijk kleiner. De vogels hebben een opvallende gele oogring ("goudoogjes"), een kleine roze snavel en een witte, smalle bles (kol) die tot boven het oog doorloopt. Op de borst hebben ze gemiddeld minder zwarte vlekken dan een Kolgans, maar dit kenmerk is zeer variabel.

Broedgebieden
Het broedgebied van de Dwerggans ligt in het uiterste noorden van Europa en Azië. Dit gehele gebied is zeer groot, maar de plaatsen waar nog Dwergganzen broeden liggen er over het algemeen zeer verspreid. De vogels broeden hier over het algemeen in bergachtige streken, maar ook op de toendra.

Trek
Over de trek van Dwergganzen is niet veel bekend. Wel is duidelijk dat de belangrijkste overwinteringsplaatsen van het westelijke deel van de populatie in de omgeving van de Zwarte Zee liggen. Oostelijk broedende populaties verblijven ‘s winters rond de Kaspische Zee. Vogels uit Scandinavië overwinteren tegenwoordig vooral in Nederland.

De Dwerggans
Dwerggans (Philip Friskorn)

Aantallen
Op wereldschaal is de Dwerggans ernstig bedreigd. Vermoedelijk bestaat de gehele populatie uit nog slechts enkele duizenden vogels. En dat terwijl er een eeuw geleden alleen al in de Europese overwinteringsgebieden nog zo’n 100.000 vogels aanwezig waren! De Dwerggans is de enige ganzensoort die in aantal zo sterk is afgenomen. In Zweden is daarom een project gestart waarbij jonge vogels worden uitgezet. Deze vogels zijn opgegroeid met Brandganzen als "pleegouders"! Omdat Brandganzen in Nederland overwinteren hebben de jonge Dwergganzen geleerd ook naar ons land te komen, waar ze veilig kunnen overwinteren. Dat dat werkt blijkt ook duidelijk uit het ringonderzoek. De groep in Nederland overwinterende Dwergganzen wordt steeds groter en inmiddels gaat het om zeker 120 vogels die jaarlijks op een klein aantal Nederlandse pleisterplaatsen kan worden aangetroffen. Eén van deze plekken ligt in de buurt van het Friese Anjum.

 
< Vorige   Volgende >
naar boven

Inloggen

Agenda