Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
De Indische Gans (Anser indicus) PDF Afdrukken E-mail
Ganzen soorten
De Indische Gans
Indische Gans (Berend Voslamber)

Herkenning
Indische Ganzen zijn te herkennen aan de zwart-witte strepen op de kop. Deze streping heeft ze ook de naam Streepkopgans opgeleverd. Het wit loopt vanaf de kop over de hals in een punt uit richting het lichaam. Het overige deel van de hals is donker van kleur. De rest van het lichaam is overwegend grauwbruin. Snavel en poten zijn geel.

Broedgebieden
De oorspronkelijke broedgebieden van de Indische Gans liggen in de hoogvlakten van China, Tibet en Mongolië. Hier wordt op een hoogte van tussen de 4000 en 5000 meter onder extreme klimatologische omstandigheden gebroed. In schril contrast daarmee staan de gebieden in Europa waar broedende (niet-inheemse) Indische Ganzen kunnen worden aangetroffen. Hier is het klimaat aanmerkelijk milder en bovendien is er altijd voedsel in overvloed voor zowel de volwassen vogels als hun jongen.

Trek
De overwinteringsgebieden van de broedvogels in Azië liggen in het laagland van Pakistan, India en Bangladesh. Om daar te komen moeten de vogels over de Himalaya trekken. De vogels kunnen tijdens deze spectaculaire trek tot op een hoogte van ruim negen kilometer vliegend worden aangetroffen!

Aantallen
In Azië bestaat de populatie Indische Ganzen uit vermoedelijk circa 20.000 vogels. In West-Europa is sinds de jaren dertig van de voorgaande eeuw op verschillende plaatsen getracht Indische Ganzen uit te zetten. Dit is slechts ten dele en vaak slechts tijdelijk gelukt. In Nederland zijn her en der kleine populaties ontstaan uit ontsnapte vogels. Deze vogels broeden succesvol en er is sprake van een geleidelijke toename. De belangrijkste concentraties van broedvogels zijn te vinden op stuweilanden in de Lek.

 
Volgende >
naar boven

Inloggen

Agenda