Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
De Sneeuwgans (Anser caerulescens) PDF Afdrukken E-mail
Ganzen soorten
Sneeuwganzen
Witte en blauwe Sneeuwgans (Elwin van der Kolk)

Herkenning
Sneeuwganzen zijn witte ganzen met zwarte vleugelpunten. De poten zijn roze/rood evenals de snavel. Er zijn echter vele kleurvariëteiten, waarbij het verenkleed varieert van puur wit tot blauwgrijs met alleen een witte kop.

Broedgebieden
Van oorsprong broeden Sneeuwganzen in het arctische deel van Noord-Amerika en in het oostelijke deel van Siberië tot aan het eiland Wrangel. Hier wordt vooral in grote kolonies gebroed. In Europa zijn er tegenwoordig geringe aantallen in het wild broedende Sneeuwganzen. Meestal gaat het om vogels die uit waterwildcollecties zijn ontsnapt of vogels die uitgezet zijn, maar er zijn ook enkele gevallen waarbij de wilde herkomst uit Canada kon worden vastgesteld dankzij een kleurring.

Sneeuwgans
Sneeuwgans (Berend Voslamber)Trek
In het oorspronkelijke leefgebied trekken de vogels uit het meest oostelijke deel van het broedgebied via de oostkust van Canada en de Verenigde Staten richting het oostelijke deel van de Golf van Mexico. De westelijk broedende vogels trekken via de westkust naar het westelijke deel van voornoemde Golf. Binnen Europa lijkt het erop dat de noordelijker vogels met Grauwe Ganzen meetrekken naar het zuiden. De Sneeuwganzen bij ons zijn vooral standvogels en zwerven op zijn hoogst een beetje rond.
Dat het bij ons niet alleen gaat om vogels die uit gevangenschap zijn ontsnapt maakt de volgende waarneming duidelijk. In april 1980 dook er in Noord-Holland een vogel op die in 1977 geringd was in het noorden van Canada!

Aantallen
De wereldpopulatie van de Sneeuwgans is gigantisch groot. Het gaat om vele miljoenen vogels. Zoveel zitten er in Nederland niet. Hooguit gaat het om enkele tientallen vogels per winter. Kleine aantallen worden tevens in het broedseizoen bij ons aangetroffen.

 
< Vorige
naar boven

Inloggen

Agenda