Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
De Soepgans (Anser anser forma domesticus) PDF Afdrukken E-mail
Soepganzenpaar
Soepganzenpaar (Elwin van der Kolk)

Herkenning
In feite is er geen beschrijving mogelijk van DE Soepgans. In deze groep van vogels wordt een groot aantal ganzen ondergebracht waarvan de herkomst onduidelijk is. Het gaat daarbij in de eerste plaats om verwilderde boerderijganzen. Dit zijn vogels die vroeger uit de stamvader, de Grauwe Gans, zijn gefokt voor vlees, eieren en dons en bovendien als ‘waakhond’ dienden. Het zijn meestal witte of bonte vogels waarbinnen verschillende rassen ook nu nog in het vrije veld zijn te herkennen. Daarnaast zijn het ook regelmatig dikke, vette vogels die vaak niet kunnen vliegen. Naast de gedomesticeerde vormen van de Grauwe Gans worden binnen de groep van Soepganzen ook verschillende kruisingen tussen Soepganzen en Grauwe Ganzen en allerlei andere soorten ganzen gerekend. Ook kruisingen tussen 'echte’soorten (zoals bijvoorbeeld tussen Grauwe Ganzen en Brandganzen) worden tot de Soepganzen gerekend.

Broedgebieden
Van oorsprong broedden Soepganzen alleen bij menselijke bebouwing en vaak binnen een omheining. Daar is de afgelopen decennia verandering in gekomen. Steeds meer boerderijganzen verwilderden en gingen in het vrije veld broeden. Tegenwoordig zijn nog veel vogels in parken aan te treffen, maar daarnaast zijn er ook plaatselijk grote groepen in natuurgebieden te vinden.

Trek
Het mag duidelijk zijn dat Soepganzen niet trekken. Veelal blijven ze het gehele jaar in een relatief klein gebied. Slechts de vogels die kruisen met Grauwe Ganzen en de vogels die afstammen van soorten die zelf ook vrij rondvliegen, gebruiken een groter gebied. Een klein deel trekt zelfs met ‘wilde’ soorten mee naar overwinteringsgebieden buiten onze landsgrenzen (o.a. met Grauwe Ganzen naar het zuidwesten van Spanje).

Soepgans
Een moddervette witte Soepgans (Berend Voslamber)

Aantallen
Het aantal Soepganzen dat in Nederland geteld wordt is de laatste jaren sterk toegenomen. Deels gaat het hierbij om een echte toename, maar deels is het ook te wijten aan het feit dat vogeltellers steeds beter op deze  bonte groep vogels letten. Tijdens tellingen in de winter blijkt dat de laatste jaren sprake is van enige stabilisatie van de aantallen. In de laatste jaren (2000-2005) zitten er ‘s winters ongeveer 10.000 tot 12.500 Soepganzen in ons land. Het aantal broedparen werd in 2005 op 3.750 tot 5.000 geschat.

 
< Vorige
naar boven

Inloggen

Agenda