Laatste nieuws:

Weblog brandgansonderzoek Rusland 2009

Ook in 2009 is er weer een expeditie naar de baai van Kolkolkova georganiseerd. Volg de avonturen live op de weblog.

Lees meer...
 
Brandganzen geringd in de Jan Durkspolder

Op zaterdag 4 juli 2009 zijn er Brandganzen gevangen in de Jan Durkspolder, onderdeel van het Fryske Gea gebied "De Alde Feanen" in Friesland.

Lees meer...
 
Samengaan met www.geese.org geslaagd

Op woensdag 18 februari 2009 is de invoermodule van Goosetrack afgesloten. De laatste stap in het samengaan van Goosetrack en www.geese.org is daarmee een feit.

Lees meer...
 
Woensdag 18 februari overstap naar www.geese.org

Op woensdag 18 februari 2009 wordt de invoermodule van Goosetrack definitief afgesloten. Na die dag is het uitsluitend mogelijk uw waarnemingen van gekleurringde ganzen in te voeren op www.geese.org.

Lees meer...
 
Wie maken Goosetrack? PDF Afdrukken E-mail

SOVON is een particuliere vereniging en vormt een bundeling van duizenden waarnemers die, vaak in hun vrije tijd, vogeltellingen verrichten. Deze tellingen zijn onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). SOVON werkt nauw samen met het CBS en EC-LNV. Een belangrijk deel van de werkzaamheden van SOVON worden tegenwoordig gevormd door het uitvoeren van ecologisch onderzoek in opdracht van de overheid en bedrijven. SOVON beheert de gegevensbestanden met ringgegevens en waarnemingen van in Nederland broedende Grauwe Ganzen, en de ringgegevens en waarnemingen van vier in Nederland en elders broedende Brandganspopulaties. Beide bestanden lenen zich bij uitstek om Goosetrack te lanceren. De soorten en gegevensbestanden worden verderop kort beschreven.

Vogelbescherming Nederland is met 125.000 leden een van de grootste natuurorganisaties in Nederland. Vogelbescherming werd in 1899 opgericht en zet zich in voor vogels en hun leefgebieden. Vogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van natuur en milieu. Handhaving van hun soortenrijkdom onder natuurlijke leefomstandigheden is een essentiële voorwaarde voor het behoud van de biodiversiteit op aarde. Vogelbescherming Nederland is de Nederlandse Partner van BirdLife International die partners telt in inmiddels meer dan 70 landen. Dat maakt BirdLife tot het grootste wereldwijde netwerk voor natuurbescherming. Binnen Goosetrack gaat Vogelbescherming zich inzetten voor de publiciteit. Vogelbescherming heeft toegang tot een groot aantal media, en het verenigingsblad “Vogels” is met een oplage van 110.000 stuks het ideale middel om de doelgroep van Goosetrack te bereiken en te enthousiasmeren.

Stichting Natuurschool houdt zich sinds 1989 bezig met het bedenken en organiseren van originele schoolreisjes en projecten over de natuur 'te land, ter zee en in de lucht'. De programma's laten kinderen en volwassenen op een aansprekende manier kennis maken met dieren en de natuur waarin zij leven. Natuurschool werkt met ca. 45 gidsen en "Het kweken van enthousiasme en zorgzaamheid voor de natuurlijke leefomgeving door middel van educatie en interpretatie" is haar belangrijkste doelstelling. Natuurschool heeft ruime ervaring in het organiseren van zowel korte excursies als meerdaagse arrangementen voor 25 tot 300 mensen, en gaat de speciale Goosetrack excursies naar de ganzen verzorgen.

De Internet Academie Noord-Nederland participeert in Goosetrack als externe partij. De Internet Academie is een onderdeel van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en biedt verschillende diensten aan op het gebied van internettoepassingen. Door vergaande samenwerking met techniek, management, economie en onderwijs beschikt de Internet Academie over actuele kennis op deze gebieden. Tevens beschikt de Internet Academie over moderne faciliteiten. De nauwe relatie tussen de Internet Academie en het bedrijfsleven zorgt ervoor dat er altijd sprake is van de juiste aansluiting op de praktijk. De Internet Academie geeft cursussen, zowel aan bedrijfsleven als studenten, bouwt websites, maar voert ook onderzoek en advies opdrachten uit, en ondersteunt of initieert projecten zoals Goosetrack. De Internet Academie draagt zorg voor de technische ontwikkeling van Goosetrack, en schakelt daarbij studenten in voor wie het bouwen van het systeem een afstudeeropdracht in de richting “Communication & Multimedia Design” vormt.

De Provincie Fryslân maakt zich sterk om de aanwezige kansen voor innovatie op het Friese platteland beter te benutten.  Om dit te bereiken hebben de Provincie Fryslân, de Europese Commissie en het Ministerie van Economische Zaken het Regionaal Innovatie Programma Fryslân (RIPF/Fryslân Fernijt) opgezet. De doelstelling van het programma is om de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven te versterken door middel van het verstrekken van subsidies voor originele en kansrijke projecten op het gebied van innovatie, kennisoverdracht en netwerkvorming. Het RIPF is de belangrijkste subsidieverstrekker aan Goosetrack. In het kader van het programma is subsidie mogelijk voor experimentele, risicovolle (publiek/private) samenwerkingsprojecten, die nieuw zijn voor Fryslân, en die passen binnen de thema’s Water, ICT en Recreatie en Toerisme. Het totale budget voor het programma bedraagt € 6 miljoen, waarvan € 3 miljoen subsidie van de Europese Commissie, en loopt tot en met 2006.


 
 
Volgende >
naar boven

Inloggen

Agenda